Disclaimer

Met deze website willen de deelnemers van het ‘Hand in Balans’ project (verder te noemen ‘Hand in Balans’) u informeren over de chirurgische behandeling van de spastische hand en de onderzoeken ter verbetering hiervan. De informatie op deze website is bedoeld voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. ‘Hand in Balans’ spant zich in om de informatie op deze website zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn. ‘Hand in Balans’ sluit iedere aansprakelijkheid voor de op deze website verstrekte informatie en ieder gebruik van deze informatie uitdrukkelijk uit. De geboden informatie kan niet worden beschouwd als vervanging van een consult of behandeling door het handenteam.
Deze website kan links bevatten naar websites die door andere partijen dan ‘Hand in Balans’ worden beheerd. Dergelijke links worden uitsluitend voor het gemak van de gebruiker verstrekt. ‘Hand in Balans’ heeft geen zeggenschap over of enige andere invloed op deze sites en is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de daarop aangeboden informatie, producten of diensten.

Auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten
Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en de vormgeving van deze website, waaronder begrepen de teksten, afbeeldingen en html-codes, behoren toe aan ‘Hand in Balans’ en worden uitdrukkelijk voorbehouden. Anders dan voor persoonlijk gebruik van deze website mag niets van deze website worden verveelvoudigd op welke wijze dan ook, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ‘Hand in Balans’.

E-mail disclaimer
E-mailberichten afkomstig van ‘Hand in Balans’ zijn uitsluitend bestemd voor geadresseerde(n). Berichten kunnen informatie bevatten die vertrouwelijk is of om andere redenen rechtens beschermd is. Indien u als lezer van deze mededeling niet de geadresseerde bent, wordt u er hierbij op gewezen dat u geen recht hebt kennis te nemen van de rest van deze e-mail, het te kopiëren of te verstrekken aan andere personen dan de geadresseerde(n). Indien u deze e-mail abusievelijk ontvangen heeft, brengt u ons dan op de hoogte waarbij u gevraagd zal worden het originele bericht te vernietigen. Wij zijn niet verantwoordelijk en wijzen iedere aansprakelijkheid af voor en/of in verband met alle gevolgen en/of schade van een onjuiste, onvolledige en ontijdige verzending en ontvangst van de inhoud van deze e-mail. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor eventuele aanwezigheid van virussen.