Het spreekuur

Sinds 1987 bestaat in het AMC een handenteam voor patiënten met spasticiteit van de arm en hand. Eenmaal per maand heeft het handenteam een spreekuur. Het is speciaal bedoeld om de mogelijkheid van een chirurgische behandeling van de arm en hand te bestuderen.
Het spreekuur vindt plaats op de polikliniek revalidatie, locatie A-01, van het AMC.
Tijdens uw bezoek aan het handenteam spreekt u in ieder geval met de revalidatie-arts (A. Meester-Delver) en met de plastisch chirurg (M. Kreulen en/of J. van Loon). Zo nodig wordt uw handfunctie in kaart gebracht door de ergotherapeut (I. Hemmen). Nadat alle belangrijke informatie bekend is en de leden van het handenteam u hebben onderzocht, krijgt u een advies over de mogelijkheid en het nut van een eventuele operatie. Een operatie kan tot doel hebben:

  • het verbeteren van de functionele mogelijkheden van de arm en hand
  • het verbeteren van het uiterlijk van de hand
  • het verbeteren van de mogelijkheden de arm en hand te verzorgen

  patientenfolder spastische hand.pdf