Verwijzing

Patiënten uit heel Nederland kunnen worden verwezen. Verwijzing vindt plaats door uw eigen revalidatie-arts. Als u geen eigen revalidatie-arts heeft kunt u zich laten verwijzen door uw huisarts. Het is wel van belang dat u een eigen revalidatie-arts heeft in het geval dat er tijdens het spreekuur gekozen wordt voor een chirurgische behandeling. Dit in het kader van een optimale postoperatieve revalidatie.

Informatie over het spastische handenspreekuur kunt u inwinnen bij het secretariaat van de polikliniek revalidatie in het AMC:
telnr. 020-5663345